มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ค่าทางโลหิตวิทยา และค่าทางชีวเคมีตลอดเวลาทำการ ซึ่งให้ผลแม่นยำ  รวมถึงเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคที่ทันสมัย ส่งผลต่อคุณภาพการรักษา นอกจากนี้ยังมีบริการการตรวจสุขภาพ และ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ