โรงพยาบาลสัตว์ ทีเอช เป็นโรงพยาบาลสัตว์เอกชนที่ให้บริการเครื่อง MRI สำหรับสัตว์เลี้ยง

MRI คืออะไร

MRIมาจากภาษาอังกฤษ ว่า Magnetic Resonance Imaging

MRI เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายต่อวงการสัตวแพทย์ โดย เครื่องMRI จะทำการตรวจร่างกายโดยการสร้างภาพเหมือนจริงของส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูง (Magnetic Field) ร่วมกับการทำงานของคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency) ด้วยการส่งคลื่นความถี่เข้าสู่ร่างกายและรับคลื่นสะท้อนกลับ นำมาประมวลผลและสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถให้รายละเอียดและความคมชัดเสมือนการตัดร่างกายออกเป็นแผ่นๆ ทำให้แพทย์สามารถมองหาจุดที่ผิดปรกติในร่างกายของสัตว์เลี้ยงของเราได้อย่างละเอียด โดยที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ

ภาพถ่าย X-Rayก็เป็นภาพถ่ายที่เราคงคุ้นเคยกันดี ภาพถ่าย X-ray นี้เกิดจากการปล่อยรังสีเอ็กซ์เรย์จากเครื่องกำเนิดฉายไปยังเป้าหมาย เพื่อให้ในเกิดภาพเงา

แล้วมีแผ่น Film มารองรับเพื่อบันทึกภาพภาพที่ได้จึงเกิดจากการที่องค์ประกอบอวัยวะใด รังสีเอ็กซ์เรย์ผ่านไปได้ยาก (ทึบรังสี) ก็จะมีสีขาว ส่วนถ้าอวัยวะใดรังสีบริเวณทรวงอก ส่วนที่เป็นกระดูกซึ่งประกอบด้วยแคลเซียมจะทึบรังสีจึงเห็นเป็นเงาสีขาว ส่วนที่เป็นปอดซึ่งมีอากาศอยู่ภายในเป็นส่วนใหญ่จะโปร่งรังสีกว่าส่วนอื่นจึงเห็นเป็นเงาสีเทาดำหรือดำ เป็นต้น

ระบบ MRI ก็เป็นอีกเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้การวินิจฉัยทางการแพทย์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น MRI เลือกใช้แนวคิดใหม่ ไม่ได้ใช้หลักการของรังสีเอ็กซ์เรย์ แต่ใช้หลักการที่ว่าในเมื่อร่างกายมนุษย์ประกอบส่วนน้ำเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเครื่อง MRI จึงใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าปล่อยออกมาใส่เป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแกนของโมเลกุลของน้ำ แล้วค่อยดักจับคลื่นความถี่ที่ถูกปล่อยออกมาในขณะที่โมเลกุลของน้ำคืนตัว จากนั้นเครื่อง MRI ก็จะนำสัญญาณข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลจนเป็นภาพของอวัยวะต่างๆ อีกทีโดยอวัยวะส่วนใดมีน้ำประกอบอยู่มากก็จะเป็นภาพสีขาวหรือเทาอ่อนๆ ส่วนอวัยวะใดมีน้ำอยู่น้อยหรือเป็นโพรงก็จะเป็นภาพสีดำหรือเทาดำ ดังนั้นภาพ MRI จึงมีลักษณะตรงกันข้ามกับภาพ X-ray และ ภาพ CT Scan

เช่นในรูป เป็นภาพ MRI บริเวณศีรษะ ส่วนที่เป็นกระดูกหรือโพรงต่างๆ จะมีสีดำ หรือเทาดำ ในขณะที่สมอง และไขสันหลังของเรามีลักษณะคล้ายฟองน้ำ ก็จะมีสีขาว หรือเทาอ่อนๆ เป็นต้น

ข้อบ่งชี้ที่ควรพิจารณาส่งตรวจ MRI

1.โรคทางระบบประสาท เช่น ลมชัก เดินวน ขาออ่อนแรง

ตาบอด จากโรคทางสมอง

2.โรคข้อต่อ เช่น หมอนรองกระดูกเข่าเสื่อม ฉีกขาด

3.เนื้องอกหลังลูกตา และ เนื้องอกในโพรงจมูก

 

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจ MRI

ตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์มีความเสี่ยง

ต่อการวางยาสลบน้อยที่สุด

ให้ยานำสลบและดมยารวมถึงต่อเครื่องช่วยหายใจ

ทุกกรณี

กรณีส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่นเพื่อตรวจ กรุณาแนบใบส่งส่งตัวซึ่งประกอบด้วยผลเลือดไม่เกิน 3 วันก่อนเข้ารับการตรวจ รวมถึงประวัตว์อาการป่วยโรคประจำตัวเพื่อนำมาให้ประกอบการเลือกใช้ยาสลบและเวลาในการเข้าตรวจ ในกรณีที่สัตวแพทย์เจ้าของไข้ไม่สามรถนำสัตว์ป่วยมาได้ด้วยตัวเอง

อัตราการตรวจร่างกายด้วยเครื่อง MRI

เริ่มต้นที่ 15,000 ถึง 20,000 (ขึ้นกับขนาดตัวสุนัขและพื้นที่ในการตรวจ เนื่องจากใช้เวลาและจำนวนครั้งในการทำซ้ำเพิ่มขึ้น)

ทั้งนี้ในการตรวจ MRI ทุกครั้ง มีความจำเป็นต้องวางยาสลบสัตว์

ซึ่งค่ายานำสลบและดมยาไม่รวมกับค่าบริการการตรวจด้วยเครื่อง MRI รวมถึงในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องฉีดสารทึบรังสีเพื่อช่วยในการวินิจฉัยซึ่งขึ้นกับขนาดและเทคนิคในการตรวจ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล