02-539-3888

@thvet

Monday - Sunday : 09:00-24:00

การรักษา

General Medicine

มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ค่าทางโลหิตวิทยา และค่าทางชีวเคมีตลอดเวลาทำการ ซึ่งให้ผลแม่นยำ  รวมถึงเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคที่ทันสมัย ส่งผลต่อคุณภาพการรักษา นอกจากนี้ยังมีบริการการตรวจสุขภาพ และ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ

General Surgery and Emergency Surgery

​สามารถให้บริการผ่าตัดได้ตลอดช่วงเวลาทำการ โดยมีศัลยสัตวแพทย์ประจำตลอดทุกวันเพื่อรองรับสัตว์ป่วยที่อยู่ในภาวะต้องการรับการผ่าตัดเร่งด่วนหรืออยู่ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการให้บริการผ่าตัดทั่วไปเช่น ทำหมัน ขูดหินปูน เป็นต้น โดยมีเครื่องดมยา เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงเครื่องติดตามสัญญาณชีพที่ทันสมัย รวมถึงทีมวิสัญญีสัตว์แพทย์ที่มีประสบการณ์

In - Patient

ให้บริการรับฝากสัตว์ป่วยโดยแบ่งประเภทสัตว์ป่วยตามความรุนแรง ประกอบด้วยสัตว์ป่วยทั่วไป การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด สัตว์ป่วยหนัก (ICU) และสัตว์ป่วยวิกฤต (CCU) ซึ่งห้องสัตว์ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลสัตว์ ทีเอช  เป็นห้องระบบปลอดเชื้อแบบ Positive Pressure  ซึ่งมีแรงดันอากาศภายในห้องสูงกว่าภายนอก และมีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานระดับเดียวกับห้องผ่าตัดของคน โดยทางโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ และรู้เทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์ และการดูแลสัตว์ป่วย รวมถึงทีมสัตวแพทย์และพยาบาลสัตว์ที่ผ่านการฝึกการดูแลสัตว์ป่วยวิกฤตคอยดูแลสัตว์ป่วยในห้องสัตว์ป่วยวิกฤตตลอดเวลา

Specialized Medicine

ประกอบด้วยสัตว์แพทย์ชำนาญการ สาขาระบบประสาท , โรคตา , กระดูกและข้อต่อ(Orthopedic), โรคหัวใจ ,โรคผิวหนัง และ รังสีวินิจฉัย (Imaging diagnosis) เพื่อรองรับการส่งต่อสัตว์ป่วยจากสถานพยาบาลสัตว์ที่ไม่สามารถดำเนินการรักษาต่อได้ และให้คำปรึกษากับสัตว์แพทย์อายุรกรรมทั่วไปภายในโรงพยาบาล รวมถึงร่วมกันวางแนวทางรักษาสัตว์ป่วยที่มีป่วยด้วยปัญหาซับซ้อนที่พักรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยมีเครื่องมือในการวินิจฉัยที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการวินิจฉัยโรคในระบบต่างๆ ข้างต้น

Specialized Surgery

ให้บริการผ่าตัดโรคทางระบบประสาท โรคตา โรคทางกระดูกและข้อต่อ ศัลยกรรมช่องอก ซึ่งสถานพยาบาลทั่วไปไม่สามารถดำเนินการผ่าตัดได้ โดยทั้งนี้โรงพยาบาลสัตว์ ทีเอช มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือผ่าตัด และทีมงานดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งก่อนและหลังการเข้ารับการผ่าตัด รวมถึงการฝากดูอาการพักพื้นสำหรับสัตว์ป่วยหลังเข้ารับการผ่าตัด

X-RAY, ULTRASOUND
& MRI Center

บริการตรวจร่างกายด้วยเครื่อง DIGITAL X-RAY ระบบ DR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเอ็กซ์เรย์ล่าสุดที่ให้ความคมชัดของภาพสูงในขณะที่ใช้ปริมาณรังสีในการถ่ายน้อยลง ช่วยให้แพทย์ได้รับภาพถ่ายทางรังสีที่รวดเร็ว ทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคและให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีเครื่อง DIGITAL ULTRASOUND ให้การตรวจคัดกรองด้วยคลื่นวิทยุแบบดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง ซึ่งเครื่อง MRI จะทำการตรวจร่างกายโดยการสร้างภาพเหมือนจริงของส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูง ร่วมกับการทำงานของคลื่นความถี่วิทยุ ด้วยการส่งคลื่นความถี่เข้าสู่ร่างกายและรับคลื่นสะท้อนกลับ นำมาประมวลผลและสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถให้รายละเอียดและความคมชัด ทำให้แพทย์สามารถมองหาจุดที่ผิดปกติในร่างกายของสัตว์เลี้ยงได้อย่างละเอียด เพื่อให้วางแผนการรักษา และผ่าตัดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการผ่าตัด และการให้การรักษาที่ผิดพลาด